30  
پنجشنبه سی ام دی 1395 ساعت 12:18 ق ظ

همزمان با تاسیس دانشگاه صنعتی قم در سال 1387، در رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار دانشجو جذب گردید. در سالهای 1388 و 1389 به ترتیب رشته های کارشناسی مهندسی برق- مخابرات و مهندسی برق- کنترل راه­اندازی شد. در سال 1390، همزمان با جذب دانشجو در رشته­ های کارشناسی مهندسی برق- قدرت و کارشناسی مهندسی کامپیوتر- سخت افزار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر تاسیس گردید. پذیرش دانشجوی كارشناسی ارشد در رشته های كنترل و قدرت در سال 1392 در دانشکده آغاز گردید در حال حاضردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر با چهارده عضو هیئت علمی، دارای بیش از 900 دانشجو در پنج رشته کارشناسی و هفت رشته کارشناسی ارشد می باشد:
کارشناسی مهندسی برق - مخابرات
کارشناسی مهندسی برق - کنترل
کارشناسی مهندسی برق - قدرت
کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
کارشناسی مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری
کارشناسی ارشد مهندسی کنترل
کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای  قدرت.
کارشناسی ارشد  مهندسی  الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
کارشناسی ارشد مهندسی  مخابرات سیستم
کارشناسی ارشد  مهندسی  مدارهای مجتمع الکترونیک
کارشناسی ارشد مهندسی  مخابرات میدان امواج
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

معرفی دانشکده برق و کامپیوتر( دانلود)
  


اخبار دانشکده برق و کامپیوتر